براي اولين بار در سال 1965 در امريكا ساخته شد و هم اكنون محصول آن با نام تجارتي تخته به بازار عرضه ميشود اين فرآورده هم با فرآيند تر و هم با فرايند bara board (تر و هم با فرآيند خشك توليد مي شود كه ام دي اف توليد شده به روش خشك معمولاً ضخيم تر (9.5 تا 25 ميلي متر) از ام دي اف توليد شده به روش تر (6 تا 13 ميلي متر) و داراي جرم مخصوص 0.69 تا 0.85 سانتيمتر از ويژگي هاي مهم ام دي اف توليد شده به روش خشك ميتوان تركيب مشخص- دانسيته يكنواخت- ارزان بودن- داشتن لبه هاي يكنواخت و ماسيو كه به سهولت ماشين و پرداخت ميشود را نام برد. اين تخته عمدتاً به عنوان لايه مياني (مغزي) در چارچوب درب ها- تخته لايه ها يا مصارف ديگر در توليد محصولات چوبي با تخته خرده چوب قابل رقابت است ام دي اف توليد شده به روش تر معمولاً نازك تر است و به عنوان روكوب استفاده ميگردد

صنعت ساخت تخته خرده چوب از صنايع جديد است و در مقايسه با صنايع تخته فيبر و تخته لايه قدمت چنداني ندارد. اين صنعت در حال حاضر به علت استفاده از هر گونه ضايعات چوبي اعم از سر شاخه ها، پوست، و مازاد مزارع و پنبه و غلات، كتان و كنف و ديگر گياهان چوبي در رديف مهمترين صنايع و وابسته به چوب قرار دارد. تعدادي از واحد هاي توليدي تخته خرده چوب در ايران عبارتند از: تكا چوب، شموشك و شهيد باهر گرگان، ايران چوب قزوين، 22 بهمن بهشهر، نئوپان گنبد، ممتاز تبريز، مجتمع صنعتي رفسنجان، كشت و صنعت كارون و تخته فشرده شمال.

2-3-1-طبقه بندي تخته خرده چوب بر اساس روش ساخت (نوع پرس كردن):

تخته هاي حاصل از پرس صفحه اي (صاف)

تخته هاي حاصل از پرس غلتكي (پرس بي انتها)

تخته هاي توليد شده با پرس قالبي (قالب گيري شده)

3-3-1- طبقه بندي تخته خرده چوب بر اساس چگونگي سطوح (رويه): بر اين اساس تخته خرده چوب ها به چهار دسته تقسيم ميشوند.

تخته خرده چوب بدون روكش

تخته خرده چوب با روكش مصنوعي

تخته خرده چوب لعاب دار (لاك كاري شده)

4-3-1- استاندارد و درجه بندي تخته خرده چوب: ورقه هاي تخته خرده چوب (چنانچه روكش شوند) در تمام نقاط آن بايد داراي ضخامتي يكنواخت و لبه هاي مستقيم، تيز و گونيا باشد و سطوح آن سنباده شده باشد. تخته خرده چوب ها را ميتوان بر حسب نوع مصرف به ضخامت، طول و عرضهاي مختلف توليد كرد