مقالات و پایان نامه ها

كف پوش ها

ما ايراني ها ديگر به فرش هاي دستباف يا اگر اندكي اقتصادي تر فكر كنيم (به خصوص با رشد قارچ گونه شركت هاي توليد كننده فرش ماشيني!)، به حضور فرش هاي ماشيني در كف خانه هايمان عادت كرده ايم، اما نبايد فراموش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تهيّه‌ي موادّ اوّليه-تخته فيبر نيمه سخت (MDF

«موادّ اوّليه كه در بازار ايران از آن استفاده مي‌شود از روسيه وارد مي‌شود كه توسّط تاجران ايراني خريداري مي‌گردد. براي تهيّه‌ي MDF چون در داخل ايران كارخانه‌ي تخصّصي توليد MDF نداريم، هرچند در چمستان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

MDF چيست-آيا MDF در مقابل آب مقاوم است؟

MDF از مشتقّات چوب بوجود مي‌آيد (كه بصورتهاي تارهاي مويي الياف درمي‌آورند) و بوسيله‌ي پرسهاي قوي آن را فشرده مي‌كنند و اگر بخواهند آن‌را ضدّ آب كنند، قبل از آنكه به‌صورت خمير است با پارافيل ادامه مطلب…

By 92, ago