يراق آلات در مبل سازي اشيا و ادوات فلزي هستند كه براي اتصال قسمت هاي متحرك و همچنين ثابت مبل بكار ميرود يراق آلات انواع مختلفي دارد كه هر نوع از آن براي استفاده خاصي بكار ميرود مانند يراق درها، جعبه ها، تاشو، وصل قطعات، متحرك مبل به يكديگر، همچنين يراق هاي تزئيني قفسه و مبل ها و … وجود دارد يراق آلات در سازه هاي چوبي گذشته از آنكه مشكلات درون گران را سهل و كارهاي غير ممكن چوبي را آسان ميكند با بكار بردن يراق هاي مختلف در كار زمان كمتري تلف ميشود.

يراق هاي اتصالي:

در مبل هاي بزرگ خصوصاً انواع قفسه ها، تختخواب، كابينت به منظور جابجايي، و حمل و نقل راحت تر، آنها را  طوري بايد ساخت كه قسمت هاي مختلف آن را بتوان از هم جدا كرده و در محل خود مجدداً وصل كرد براي اين منظور ميتوان از يراق هاي اتصالي مختلف استفاده كرد. بطور كلي اين يراق ها از سه قسمت تشكيل شده اند كه يك قسمت در بدنه و يك قسمت ديگر در سقف، كف يا طبقه پيچ و محكم ميشوند و قسمت سوم كه قسمت متحرك است و معمولاً به صورت پيچي است دو قسمت را به هم محكم ميكند. نمونه هاي ديگري از اين يراق ها وجود دارند كه جهت نصب كردن كابينت به ديوار و يا تراز كردن آن با كف (زمين) ميتوان از آن استفاده نمود.

-يراق براي نگهداري طبقات متحرك (زير سري):

براي نگهداري طبقاتي كه بخواهند در هر فاصله اي قرار دهند (متحرك باشد) ميتوان از انواع زير سري ها استفاده كرد اين نوع زير سري ها معمولاً از برنج، آلومينيوم، پلاستيك، شيشه و … تهيه ميشوند زير سري ها از يك صفحه گونيايي شكل كه يك ميله در پشت آن پرچ شده، تشكيل شده است براي نصب زير سري ها ابتدا سوراخي روي بدنه كار ايجاد ميكنند و غلاف هايي كه در دنباله زير سري ها قرار دارد (در صورت وجود) داخل سوراخ جا مي زنند سپس ميله زير سري را در آن فرو مي برند يا پيچ ميكنند بدين ترتيب اگر در بدنه كار سوراخ هاي متعددي ايجاد كنند محل طبقه را به راحتي ميتوان تغيير داده زير سري ها به تناسب محل استفاده داراي ابعاد مختلفي (عرض صفحه گونيا 90 تا 210 ميليمتر و قطر باز 7 تا 8 ميليمتر) است گاهي به جاي غلاف در تمام ارتفاع بذر پروفيل هاي فلزي سوراخ داري نصب ميكنند و زير سري ها را در سوراخ پروفيل قرار ميدهند.