متداول ترين وسيله اتصال در كارهاي چوبي (اتصال قطعات چوب به يكديگر يا اتصال قطعات ديگر مانند لولا، قفل، دستگيره و وسايل تزئيني به چوب) است. ميخ و پيچ به عنوان كالاي واسطه اي در ساخت وسايل مختلف نظير ميز، صندلي، در و پنجره مورد استفاده قرار مي گيرد.

ميخ را ميتوان اولين وسيله اتصال قطعات چوبي دانست. چون از ميخ ها براي مقاصد گوناگون استفاده ميشود طبيعتاً به اشكال و اندازه هاي متعددي يافت ميشوند همچنين از مواد مختلفي نظير: فولاد، آهن، برنج، مس و آلومينيوم در ساخت آنها استفاده ميشود.

ميخ معمولاً از فلز يا چوب ساخته ميشود ميخ چوبي (دوبل) اغلب به وسيله خود درود گران تهيه ميشود و براي كارهاي ساختماني، اطاق سازي و واگون سازي مورد استفاده قرار مي گيرد در گذشته ميخ فلزي از آهن ساخته ميشد و آهنگران آن را با دست كوره كاري و به شكل چهار گوش و با نوك تيز در مي آوردند. براي اولين بار در سال 1821 در انگليس ميخ را از سيم مفتول ساختند استحكام ميخ در چوب بستگي به فرم و سختي و نرمي چوب دارد كه از لحاظ اندازه نيز داراي انواع مختلفي است.

ميخ ها را به طرق مختلفي از قبيل جعبه اي، كيسه اي و پاكتي بسته بندي ميكنند و به صورت وزني مهيا و در دسترس خريدار قرار مي دهند مشخصاً تا ميخ را با برچسب رنگي روي پاكت مي چسبانند كه روي اين برچسب نوع ميخ، وزن ميخ (كيلوگرم) و اندازه ميخ (طول و ضخامت) چاپ شده است.

 

ضخامت و طول ميخ بر اساس دو نمره (مثلاً 70/31) تعيين ميشود كه اولي (31) ضخامت مفتول بر حسب ميليمتر و دومي (70) طول ميخ بر حسب ميليمتر را نشان ميدهد ممكن است بعضي از اين ميخ ها بر اساس واحد اينچي اندازه گيري و استاندارد ميشود

گروبياري از اتصالات در سازه هاي چوبي به كمك پيچ و حلقه هاي فلزي ساخته ميشود ولي كاربرد پيچ به تنهايي نيز در اتصال معمول است پيچ چوب به عنوان كالايي واسطه در ساخت قطعات، وسيله اي براي اتصال و محكم كردن قطعات مختلف چوب و ساير مصنوعات چوبي به يكديگر و يا براي نصب يراق ها بكار ميرود.

قدرت اتصالي پيچ به مراتب زيادتر از ميخ است و پيچ به بهترين صورت ممكن در چوب و يا ساير مواد پيچانده ميشود و به آساني ميتوان انها را شل و خارج كرد و از تنوع بسياري زيادي نيز برخوردار است اين تنوع در حقيقت از تركيب عوامل ذيل به يكديگر حاصل ميشود:

سرپيچ: كه به طور عموم داراي شكاف است و از نظر محل كاربرد، شكل ظاهري و شكل آچار خورشان به انواع مختلف تقسيم ميشوند.

ساق پيچ: كه به صورت استوانه اي، مخروطي و يا تركيبي از اين دو است.

نوك پيچ: نوك پيچ به صورت استوانه قطعه شده، مخروطي، مخروطي ناقص است.

دنداز پيچ: از چپ به راست به دور ميله مي پيچد و بر خلاف پيچ هاي آهن دندانه آن تيز و انتهاي پيچ مخروطي است تركيب عوامل و مشخصات بلاطيف بسيار وسيعي از پيچ ها را به وجود مي آورد.