امروزه با توجه به روند رو به رشد تمايل مردم به سيستم هاي آشپزخانه چوبي از يك سر و عدم ارضاي نياز بازار توسط چوب ماسيو بنا بر دلايلي مانند: (گراني سنگيني انرژي بري- كاربري زياد براي توليد) و همچنين رنگ ها و نقش هاي متنوع و زيبا در پانل هاي تبديل شده اين مواد جايگزين چوب خام شده اند براي ساخت بدنه هاي كابينت با روكش طبيعي و مصنوعي مانند لترون- ملا مينر- فرميكا و … استفاده ميشود و همچنين براي ساخت درب ها نيز از اين گونه مواد و حتي چوب ماسيو نيز استفاده ميشود. mdf از پانل هاي لايه اي و تخته خرده چوب براي صفحات رويه كابينت نيز كه مستقيماً در معرض نفوذ آب- سائيدگي- حرارت و ديگر عوامل فرسايش قرار دارد از تخته خرده چوب هاي با ضخامت بالاتر 40 الي 36 ميلي متر با روكش هايي از جنس فرميكاو ديگر روكش هاي مقاوم در برابر عوامل فرسايش كه به وسيله رزين ضد آب (مانند فر مالديند) به MPL تخته خرده چوب مي چسبد استفاده ميكنند كه اين صفحات بعد از پرس با استفاده از دستگاه پست فرمينگ به صورت لبگرد در آمده و زيبايي دو چنداني مي يابد. استفاده از پانل هاي فوق الذكر براب ساخت كابينت آشپزخانه منجر به گريز از معايب مربوط به چوب ماسيو مانند جذب رطوبت بودن و كاهش مقاومت در صورت قرار گرفتن در معرض رطوبت- حرارت- عوامل بيولوژيكي و … شده و علاوه بر آن قابليت شكل دهي و ايجاد فرم دلخواه در ساخت كابينت را فراهم آورده و نيز ميزان مصرف انرژي و كاربردي را به ميزان قابل توجهي كاهش داده است.

در كش هاي مصنوعي در كه در نوع داخلي و خارجي آن در بازار وجود دارد در مقابل حرارت- رطوبت-سايش و عوامل مكانيكي ديگر مقامت بالايي دارند اين محصولات در حال حاضر بازار مناسبي را در كشورمان ايجاد كرد و با تنوع رنگي بالا نياز مشتري با هر سليقه اي را ارضا كرده است كه تخته فيبر با دانسيته متوسط يا نيم سخت ميباشد كه امروزه به تخته فيبر ام دي اف معروف است