اين لولا كه در اصطلاح لولاي پاشنه در شيشه اي نيز گفته ميشود براي نصب و لولا كردن درهاي شيشه اي به كار ميرود در قسمت پايين لولا ميله اي استوانه اي (پاشنه يا محور لولا) وجود دارد كه در برز هاي يا كف و سقف جاسازي ميشود و شيشه در داخل شيار لولا قرار مي گيرد و با پيچ مخصوص، شيشه در جاي خود محكم نگه داشته ميشود بعضي از اين لولا ها به جاي ميله (پاشنه) د اراي صفحه اي است كه روي برند كار پيچ ميشود و در را به وسيله ي محور لولا ميتوان باز و بسته كرد.

دستگيره در جعبه ها علاوه بر اينكه براي حركت دادن جعبه ها مورد استفاده قرار مي گيرد يك براق تزئيني به شمار ميرود از اين نظر در انتخاب آن بايد دقت شود تا از نظر رنگ و شكل ظاهري هماهنگي خاصي داشته باشد و بر زيبايي كار بيفزايد و يا روي كار ثابت باشند اين دستگيره ها به اندازه و طرح هاي مختلف ساخته و عرضه ميشود و ميتوان در كارهاي ساخته شده به سبك استيل  از آن استفاده كرد نوع ديگري از اين دستگيره كه براي درهاي جعبه و قفسه بكار ميرود دستگيره هاي چوبي است كه علاوه بر زيبايي كاملاً با چوب هم رنگ و هم نوع است و نسبت به طرح مبلمان هماهنگي خاصي دارد.

دستگيره درب هاي ريلي و كشويي: به جهت اينكه درهاي كشويي براي باز و بسته شدن به طرفين حركت داده و از پشت هم عبور ميكنند به اين درها بايد طوري باشد كه در موقع حركت در مزاحمت ايجاد نكند از اين رو نصب اين نوع دستگيره بايد نسبت به روي كار هم سطح باشد تا در موقع حركت درها از مقابل هم موجب برخورد نشود بعضي از اين دستگيره ها غالباً فلزي است و به رنگ آلومينيوم و برنج آبكاري ميشوند و در درهاي چوبي با كمك ماشين فرز جاي اين نوع دستگيره ها را از روي در مي آورند