موادي است كه سبب گيرايي چسب در زمان كوتاه يا به عبارتي سبب انعقاد سريعتر چسب ميشود؛ مانند: كلروآمونيوم

چسب هاي مصنوعي خود به دو دسته تقسيم ميشوند.

-چسب هاي ترموپلاست (گرما نرم): در اثر حرارت نرم ميشوند و تغيير شكل ميدهند و در از بين رفتن حرارت سخت ميشوند.

-چسب هاي ترموست (گرما سخت): در اثر حرارت سخت ميشوند ولي در اثر حرارت دادن مجدد تغيير شكل نميدهند و به همان صورت باقي مي مانند. (اگر گرما از حرارت سخت شدن آنها تجاوز كند ديگر نرم نميشوند)

امروزه براي تسريع كار در كابينت سازي و يا كارهاي ديگر از چسب هاي فوري استفاده ميشود (چسب 3و2و1 نيز گفته ميشود) چسب فوري مورد استفاده در كابينت از يك اسپري و يك مايع تشكيل شده است كه مورد استفاده ي آن بدين صورت است كه موقع چسبانيدن دو قطعه به يكديگر مايع به يك قطعه و اسپري به قطعه ديگري زده ميشود. در مدت 2 يا 3 ثانيه دو قطعه به يكديگر مي چسبد اسپري و مايع هم در بازار موجود ميباشد.

بسته بندي چسب ها در قوطي هاي فلزي يا پلاستيكي و يا لوله اي انجام مي پذيرد و به بازار عرضه ميشود. در مورد نگهداري چسب ها بايد توجه داشت كه همواره به دور از حرارت و رطوبت و در جاي تاريك و خنك (C20) آنها را نگهداري كرد. به طور كلي بر روي ظروف فوق بايد اطلاعات زير را خوانا نوشته شده باشد.

-نام چسب

-نوع چسب

-مقدار مواد غير فرار بر حسب درصد

-وزن خالص

-تاريخ توليد يا شماره ي سري

-مدت نگهداري (عمر چسب بر حسب هفته)

-نام يا علامت توليد كننده

-جمله (ساخت ايران)

بعد از به تاييد رسيدن نقشه و چيدمان نوبت به ساخت و توليد سيستم ميشود كه در سه مرحله 1-ساخت 2-مونتاژ 3-نصب صورت مي گيرد.

در ساخت كابينت ابتدا بايد اين مراحل طي شود.

1-تعويض تيغ رنده: اگر صفحه باشد بايد تيغه ام دي اف باشد.

2-بريدن صفحات: در اكثر كارگاه ها MDF معمولاً صفحات را ابتدا با اره گرد مي برند و همچنين موقع بريدن صفحات اندازه ها را معمولاً كمي بيشتر از اندازه هاي مورد نياز در نظر مي گيرند تا در مراحل بعدي بتوان قطعه كار در اندازه هاي حقيقي بريد.

3-بريدن صفحات در اندازه هاي مورد نياز با اره مجموعه

4-رنده كردن و سپس دور بري كردن صفحات

5-اگر بعضي از صفحات داراي يك اندازه باشند براي هم اندازه كردن آنها از شابلون مخصوص كه به گونياي دستگاه متصل ميشود استفاده ميكنند.

6-لب چسباندن كل صفحات: به يك طرف يونيت ها و چهار طرف درها لب چسبانده ميشود.

7-بريدن پشتي (فيبر) در اندازه هاي لازم

8-براي اينكه فيبر پشتي در داخل بدنه قرار گيرد معمولاً اندازه هاي به عرض 3/2 ضخامت بدنه بريده ميشود (فيبر به صورت ريلي در داخل بدنه قرار بگيرد)

9-بريدن در ها و دور بري و لب چسباني آن

10-باز كردن جا لولايي براي در ها.