پيچ ها به طور كلي در ابعاد بسيار متنوعي از قطر كمتر از يك ميليمتر تا متجاوز از 15 ميليمتر و از طول 6 ميليمتر تا 15 سانتيمتر تهيه ميشوند و مورد استفاده قرار مي گيرند پيچ هاي چوب معمولاً در بسته هاي 144 عددي كه اصطلاحاً يك قراص (گروس) گفته ميشوند بسته بندي و بعد فروش مي رسند. مشخصات پيچ به صورت و بطور خلاصه شده روي پاكت چسبانده ميشود.

مانند A B C 97 Din Wood Screw.  كه در اين مشخه A شماره ي پيچ (ضخامت پيچ بر حسب ميليمتر) B طول اسمي پيچ بر حسب ميليمتر و C جنس پيچ است به عنوان مثال چوب سر مخروطي شكاف دار با ضخامت 4 و طول اسمي 20 ميليمتر از جنس فولاد به صورت زير نشان داده ميشود.

بست هاي فلزي

علاوه بر ميخ و پيچ وسايل فلزي ديگري نيز براي شوار كردن و بستن قطعات چوبي وجود دارند بست هاي فلزي را ميتوان براي نگهداري قفسه ها با بستن كابينت ها به ديوار استفاده كرد اتصال با بست هاي مواج را ميتوان براي تقويت گوشه هاي چارچوب يا اتصالاتي كه زيبايي ظاهر آنها اهميت ندارد استفاده كرد.

 

علاوه بر ميخ و پيچ وسايل فلزي ديگري نيز براي شوار كردن و بستن قطعات چوبي وجود دارند بست هاي فلزي را ميتوان براي نگهداري قفسه ها با بستن كابينت ها به ديوار استفاده كرد اتصال با بست هاي مواج را ميتوان براي تقويت گوشه هاي چارچوب يا اتصالاتي كه زيبايي ظاهر آنها اهميت ندارد استفاده كرد.

براي پيچ هايي كه بايد در مصالحي به جز چوب و فلز (مصالح ساختماني) پيچ شوند استفاده از رولپلاك ضروري است رولپلاك به تناسب محل استفاده و نوع كاري كه از آن انتظار دارند داراي ابعاد و مدل هاي مختلفي از جمله: رولپلاك چوبي؛ فيبري، كنفي، فلزي و يا پلاستيكي است از رولپلاك فلزي براي آويزان كردن يا اتصال قطعات به ديوار ها يا سقف هاي غير چوبي استفاده ميكنند و از رولپلاك هاي پلاستيكي يا كنفي همراه با پيچ هاي چوبي ميتوان براي كارهاي سبك تر استفاده كرد كه قطر داخلي رولپلاك بايد به اندازه ضخامت پيچ مورد نظر و طول پيچ برابر طول رولپلاك به اضافه ضخامت شي اي كه با پيچ بسته ميشود باشد